คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

   
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราดจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด
   
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่
และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
   
คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างตราดเข้าร่วมพิธีเวียนเทียน ปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา ณวัดไผ่ล้อม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อวันจันทร์ที่  28 พฤษภาคม 2561
   
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผอ.ประดิษฐ ฮกทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เป็นประธานในพิธีเปิดจัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ณ ห้องโสต วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
   
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้าร่วมพิธีทำบุตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เเละพิธีเปิด งานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตราด วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น.
   
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด โดย ผอ.ประดิษฐ ฮกทา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั้งกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น.